Đơn vị 247 thu mua máy tính cũ tại Đông Anh giá cao .