Hiện nay trên thị trường tại Việt Nam mà chủ yếu là thị trường